Конституционный суд

КС высказался о необходимости правок в УПК. Действия прокуратуры по делам по вновь открывшимся обстоятельствам можно будет обжаловать в суде

5.06.2019

Такое решение принял Конституционный суд после обращения гражданина А.Хвостика, которому бумаги в суд помог подготовить Белорусский Хельсинкский Комитет.

рус

THE CONSTITUTIONAL COURT EXPRESSED THE NEED FOR AMENDMENTS TO THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, THE PROSECUTOR'S ACTIONS FOR CASES WITH NEWLY DISCOVERED CIRCUMSTANCES MAY BE APPEALED TO THE COURT

5.06.2019

The decision was made by the Constitutional Court after the appeal of the citizen A.Khvostik. The Belarusian Helsinki Committee helped to prepare the papers for the case.

eng

Аналіз практыкі разгляду КС РБ зваротаў аб ліквідацыі ў нарматыўных прававых актах прабелаў, выключэнні калізій і прававой недакладнасці (накіраваны ў КС і ВС, АП, Саўмін, Парламент, НЦЗПД) 23.05.18

17 красавіка 2014 года ўступіў у сілу Закон «Аб канстытуцыйным судаводстве» (замяніў Закон «Аб Канстытуцыйным Судзе Рэспублiкi Беларусь»). Ён замацаваў за Канстытуцыйным Судом новую кампетэнцыю па разглядзе спраў аб ліквідацыі недахопаў у нарматыўных прававых актах, выключэнні ў іх калізій і прававой недакладнасці. Права звяртацца ў Канстытуцыйны Суд па гэтай катэгорыі спраў упершыню атрымалі суб'екты, не названыя ў ч. 4 арт. 116 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь: дзяржаўныя органы, iншыя арганiзацыi, а таксама грамадзяне і індывідуальныя прадпрымальнікі (ч. 1 арт. 158 Закона).
bel

Анализ практики рассмотрения Конституционным Судом Республики Беларусь обращений об устранении в нормативных правовых актах пробелов, исключении в них коллизий и правовой неопределенности (направлен в КС, ВС, АП, Совмин, Парламент, НЦЗПИ) 23.05.18

17 апреля 2014 года вступил в силу Закон «О конституционном судопроизводстве» (заменил действовавший Закон «О Конституционном Суде Республики Беларусь»). Он закрепил за Конституционным Судом новую компетенцию по рассмотрению дел об устранении пробелов в нормативных правовых актах, исключении в них коллизий и правовой неопределенности. Право обращаться в Конституционный Суд по этой категории дел впервые получили субъекты, не указанные в ч. 4 ст.

рус
Subscribe to RSS - Конституционный суд