COVID

Механізмы ажыццяўлення правоў студэнтаў і выкладвыкаў пад час эпідэміі.

Было апытана 120 студэнтаў і 36 выкладчыкаў, у асноўным з ГДУ імя Ф.Скарыны і ГДТУ імя П.Сухога. Несумненна, гэта невялікая выбарка, але ў цэлым нават гэтыя дадзеныя карысныя для разумення рэальнай сітуацыі.

bel

Механизмы осуществления прав студентов и преподавателей во время COVID-19

Было опрошено 120 студентов и 36 преподавателей, в основном из ГГУ им. Ф. Скорины и ГГТУ им. П.О. Сухого. Несомненно, это небольшая выборка, но в целом даже эти данные полезны для понимания реальной ситуации.

рус
Subscribe to RSS - COVID