Уладзе

Заключэнне БХК па Дэкрэце № 9

Нагадаем, дэкрэт № 9 датычыўся работнікаў дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў, на якіх праводзілася мадэрнізацыя. Усе гэтыя людзі павінны былі быць пераведзены на кантрактную форму найму, прычым датэрміновае скасаванне кантрактаў у перыяд рэалізацыі інвестыцыйных праектаў па ініцыятыве работнікаў дапушчалася толькі са згоды наймальніка. У выпадку парушэння работнікамі сваіх працоўных абавязкаў і звальнення яны павінны былі пакрыць грашовыя выплаты, якія налічваліся ім дадаткова да заробку.

bel

Заключение БХК по Декрету № 9

Напомним, декрет № 9 касался работников деревообрабатывающих предприятий, на которых проводилась модернизация. Все эти люди должны были быть переведены на контрактную форму найма, причем досрочное расторжение контрактов в период реализации инвестиционных проектов по инициативе работников допускалось только с согласия нанимателя. В случае нарушения работниками своих трудовых обязанностей и увольнения они должны были возместить денежные выплаты, которые начислялись им дополнительно к зарплате.

рус

Міліцыя ў Мінску і вобласці як сэрвіс: вынікі даследавання 24 аддзяленняў

Назіранне было пабудавана не на аснове рэгламентаванага прававога стандарту, а на аснове здаровага сэнсу і прэзідэнцкай Дырэктывы №2. У першую чаргу, назіральнікі фіксавалі ўсё, што можа спатрэбіцца грамадзяніну ў выпадку яго добраахвотнага звароту ў аддзяленне міліцыі.

bel

Joint Position of Belarusian Human Rights Organizations on Adoption of Interagency Plan of Implementation of Recommendations for Belarus from UN mechanisms

21.11.2016
UPR

We, representatives of the human rights organizations in Belarus, support the approval of the Interagency Plan of implementation of the recommendations adopted by Belarus upon the second cycle of the Universal Periodic Review in the UN Human Rights Council, and the recommendations for Belarus formulated by the human rights treaty bodies for 2016-2019.

eng

Общая позиция белорусских правозащитных организаций в связи с принятием Межведомственного плана по реализации рекомендаций, адресованных Республике Беларусь в рамках механизмов ООН

21.11.2016
УПО

Представители правозащитных организаций Беларуси, поддерживают утверждение Межведомственного плана по реализации рекомендаций, принятых Республикой Беларусь по итогам прохождения второго цикла универсального периодического обзора в Совете ООН по правам человека, и рекомендаций, адресованных Республике Беларусь договорными органами по правам человека, на 2016 – 2019 годы.

рус

Агульная пазіцыя беларускіх праваабарончых арганізацый у сувязі з прыняццем Міжведамаснага плана па рэалізацыі рэкамендацый, адрасаваных Рэспубліцы Беларусь у рамках механізмаў ААН

3.11.2016

Мы, прадстаўнікі праваабарончых арганізацый Беларусі, падтрымліваем зацвярджэнне Міжведамаснага плана па рэалізацыі рэкамендацый, прынятых Рэспублікай Беларусь па выніках праходжання другога цыклу універсальнага перыядычнага агляду ў Савеце ААН па правах чалавека, і рэкамендацый, адрасаваных Рэспубліцы Беларусь дагаворнымі органамі па правах чалавека, на 2016 - 2019 гады.

bel

Дэкрэт №9, што быў раскрытыкаваны Беларускім Хельсінкскім Камітэтам*, прызнаны страціўшым сілу

2.06.2016
Дэкрэт №9, што быў раскрытыкаваны Беларускім Хельсінкскім Камітэтам*, прызнаны страціўшым сілу

Нагадаем, дэкрэт № 9 датычыўся работнікаў дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў, на якіх праводзілася мадэрнізацыя. Усе гэтыя людзі павінны былі быць пераведзены на кантрактную форму найму, прычым датэрміновае скасаванне кантрактаў у перыяд рэалізацыі інвестыцыйных праектаў па ініцыятыве работнікаў дапушчалася толькі са згоды наймальніка. У выпадку парушэння работнікамі сваіх працоўных абавязкаў і звальнення яны павінны былі пакрыць грашовыя выплаты, якія налічваліся ім дадаткова да заробку.

bel
Подписка на RSS - Уладзе